Novinky a aktualizácie na stránke: 

 

Odporúčam všetkým veriacim sledovať denné prenosy sv. omší,

liturgií, pobožností a ostatných liturgických slávení

prostredníctvom médií (napr. TV LUX, TV Noe, Radio Lumen,

ale aj prenosy liturgie vo verejnoprávnych médiách) a pri sv.

omšiach mať účasť na duchovnom sv. prijímaní. 

Pre veriacich platí do odvolania z vážneho dôvodu hygienických opatrení
dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.