Zo súčasnosti


Farnosť Gajary je súčasťou Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, v provincii Bratislavskej arcidiecézy, dekanát Malacky.

Farár:

PhDr. Peter Čižmár

Sväté omše v našej farnosti sú:

v pracovné dni večer
– počas letného obdobia o 18:00
– počas zimného obdobia o 17:00

v sobotu o 8:00
v nedeľu o 8:00 a 10:00

Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred večernými sv. omšami, v nedeľu medzi sv. omšami.

Prípadné zmeny sú aktuálne uvedené v oznamoch!

 

Kostol

Kostol  bol posvätený v roku 1680, zasvätený je Zvestovaniu Pána (sviatok 25.marca).


 

 

 

 

 

Kaplnky

Božského Srdca Ježišovho (1690)
Svätej rodiny (1690)
Panny Márie Lurdskej (1690)
Svätej Anny (1690)
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1856)