Štatistiky a plány


Štatistiky za rok 2020

Krsty: 21 detí, čo je o 13 menej ako vlani.
Sobáše:
1 manželský pár, čo je o 2 menej ako vlani.
Pohreby: 28
, čo je o 6 viac ako vlani.
Prvé sväté prijímanie:
15 detí čo je o 3 menej ako vlani.

 

Ak by niekto chcel pomôcť milodarom, môže tak urobiť prevodom na bankový účet, ktorý je vo Všeobecenej úverovej banke:

Bankové spojenie:

IBAN: SK52 0200 0000 0043 1668 5251

SWIFT: SUBASKBX
Názov účtu: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Gajary

Sídlo spoločnosti:

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1
829 90  Bratislava 25