Štatistiky a plány


Štatistiky za rok 2018

Krsty: 21 detí, čo je o 13 menej ako vlani.
Sobáše:
1 manželský pár, čo je o 2 menej ako vlani.
Pohreby: 28
, čo je o 6 viac ako vlani.
Prvé sväté prijímanie:
15 detí čo je o 3 menej ako vlani.
Sviatosť birmovania: 33 birmovancov

Všetky opravy vykonané na kostole a farskej budove boli zaplatené:

Z peňazí, ktoré sa vybrali pri sv. omšiach.
Z peňazí, ktoré sme zdedili od † p. Ireny Pollákovej z USA.
Z prenájmu cirkevných pozemkov, z nájmu od spoločností Orange, Radiolan a SWAN.
Poďakovanie patrí aj firme Nafta za finančný príspevok na zakúpenie nových vchodových dverí do kostola.

Do výdavkov na kostol nezabudnime pripočítať všetky energie za kúrenie, svietenie bohoslužobné a vecné výdavky.

 

Ak by niekto chcel pomôcť milodarom, môže tak urobiť prevodom na bankový účet, ktorý je v Slovenskej sporiteľni:

Bankové spojenie:

IBAN: SK07 0900 0000 0000 1919 1812

SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Gajary

Sídlo spoločnosti:

Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48
832 37  Bratislava