Rok 2018


 

Nový rok Relikvie Titusa Zemana v Našom kostole Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
 Kvetná nedeľa  Zelený štvrtok  Veľký piatok – krížová cesta Veľký piatok
 Biela sobota Veľkonočná nedeľa Sviatok svätého Floriána Božie telo
Hody Púť do Marianky Poďakovanie za úrodu a Folklórny festival Výstava kvetov, ovocia a zeleniny
Pamiatka zosnulých Sviatok svätého Martina 1. adventná nedeľa Mikuláš
2. adventná nedeľa Adventný koncert 3. adventná nedeľa 4. adventná nedeľa
Betlehemské svetlo Polnočná sv. omša Jasličková slávnosť Dobrá novina
     
 Betlehem