Rok 2017


 

Nový rok Hromnice Popolcová streda
Nový rok Hromnice Popolcová streda  Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok Veľký piatok - krížová cesta Veľký piatok 100 rokov od zjavení vo Fatime
Zelený štvrtok  Veľký piatok – krížová cesta Veľký piatok     100 rokov od zjavení vo Fatime
Posvätenie obnovenej sochy Jána Nepomuckého Požehnanie zástavy TJ Sokol Gajary Výstava kvetov, ovocia a zeleniny
 Posvätenie obnovenej sochy Jána Nepomuckého Požehnanie zástavy TJ Sokol Gajary Výstava kvetov, ovocia a zeleniny  Poďakovanie za úrodu
Sviatok svätého Martin Začiatok adventu Mikuláš Adventný koncert
Koniec adventu Betlehemské svetlo  Polnočná sv. omša  Prvý sviatok vianočný
 Jasličková slávnosť Dobrá novina Betlehem