Rok 2016


Nový rok Hromnice 2016 Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Nový rok Hromnice Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Svedectvo Gorana z Medžugoria Deň matiek 60 rokov FS - svätá omša Sviatok svätého Martina
Svedectvo Gorana z Medžugoria Deň matiek 60 rokov FS – svätá omša Sviatok svätého Martina
Poškodenie kostola Začiatok adventu Mikuláš Polnočná sv. omša
Poškodenie kostola Začiatok adventu Mikuláš Polnočná sv. omša
Prvý sviatok vianočný Jasličková slávnosť Dobrá novina Betlehem
Prvý sviatok vianočný Jasličková slávnosť Dobrá novina Betlehem