Rok 2015


Popolcova streda Kvetná nedeľa Zelený štvrtok Veľký piatok
Popolcova streda Kvetná nedeľa Zelený štvrtok Veľký piatok
Biela sobota Sviatok svätého Floriána Prvé sväté prijímanie Hody
Biela sobota Sviatok svätého Floriána Prvé sväté prijímanie Hody
Jablkové hodovanie Poďakovanie za úrodu Nové chodníky Sviatok svätého Martina 2015
Jablkové hodovanie Poďakovanie za úrodu Nové chodníky Sviatok svätého Martina
Začiatok adventu Adventný koncert Novéna v Malackách Mikuláš
Začiatok adventu Adventný koncert Novéna v Malackách Mikuláš
Betlehem
Betlehem