Rok 2012


Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná nedeľa
Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná nedeľa
Sviatok svätého Floriána Púť do Marianky Oslava 60. narodenín nášho kňaza Spevokol zo Zavara v našej farnosti
Sviatok svätého Floriána Púť do Marianky Oslava 60. narodenín nášho kňaza Spevokol zo Zavara v našej farnosti
Prehliadka speváckych zborov Prvé sväté prijímanie Božie telo Hody
Prehliadka speváckych zborov Prvé sväté prijímanie Božie telo Hody
Pamiatka zosnulých Duchovná obnova - sv. omša Duchovná obnova - svedectvo Duchovná obnova - adorácia
Pamiatka zosnulých Duchovná obnova – sv. omša Duchovná obnova – svedectvo Duchovná obnova – adorácia 
 Mikuláš  Vianočný koncert  Betlehemské svetlo  Polnočná omša
Mikuláš Adventný koncert Betlehemské svetlo Polnočná omša
 Prvý sviatok vianočný  Jasličková slávnosť  Dobrá novina  Betlehem
Prvý sviatok vianočný Jasličková slávnosť Dobrá novina Betlehem