Rok 2011


Generálka vežových hodín Hromnice Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Generálka vežových hodín Hromnice Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná nedeľa
Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná nedeľa
 Birmovka  Hody - 330 rokov posvätenia chrámu  Poďakovanie za úrodu  Pamiatka zosnulých
Birmovka Hody – 330 rokov posvätenia chrámu Poďakovanie za úrodu Pamiatka zosnulých
 Začiatok adventu  Mikuláš  Betlehem  Betlehemské svetlo
Začiatok adventu Mikuláš Betlehem Betlehemské svetlo
 Polnočná omša  Jasličková slávnosť  Dobrá novina
Polnočná omša Jasličková slávnosť Dobrá novina