Rok 2010


Fašiangové poďakovanie Chrámový koncert Kvetná nedeľa Zelený štvrtok
Fašiangové poďakovanie Chrámový koncert Kvetná nedeľa Zelený štvrtok
Veľký piatok Biela sobota Prvé sväté prijímanie Božie telo
Veľký piatok Biela sobota Prvé sväté prijímanie Božie telo
Hody Poďakovanie za úrodu Pamiatka zosnulých Mikuláš
Hody Poďakovanie za úrodu Pamiatka zosnulých Mikuláš
Začiatok adventu Betlehem Betlehemské svetlo Dobrá novina
Začiatok adventu Betlehem Betlehemské svetlo Dobrá novina
Jasličková slávnosť V kostolnej veži
Jasličková slávnosť V kostolnej veži