Rok 2008


Máriina voľba Púť do Marianky Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Máriina voľba Púť do Marianky Fašiangové poďakovanie Popolcová streda
Sviatok svätého Floriána Prvé sväté prijímanie Božie telo Hody
Sviatok svätého Floriána Prvé sväté prijímanie Božie telo Hody
Poďakovanie za úrodu Mikuláš Betlehemské svetlo Dobrá novina
Poďakovanie za úrodu Mikuláš Betlehemské svetlo Dobrá novina
Vianočný koncert
Vianočný koncert