Pozvánky na akcie


Eucharistická adorácia o manželstve

10.02.2019 19:00-19:45 Nedeľa

Miesto konania: Bratislava, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Petržalka, Bratislava, Daliborovo nám. 1

Vrámci Národného týždňa manželstva pozývame na druhý ročník eucharistickej adorácie o manželstve.

Prednáška: Prezentácia metódy prirodzeného plánovania rodičovstva

12.02.2019 17:00-19:00 Utorok

Miesto konania: Paľova búda, Žilina, Paľova búda

Pozývame vás na prednášku o Creightonskom modeli, dňa 12.2.2019 o na UPeCe Žilina. Viac info na plagáte.

 

Piešťanské chvály – Modlitby chvál a príhovoru

03.02.2019 15:00-17:30 Nedeľa

Miesto konania: Jezuitka kaplnka, Piešťany, Poštová 1

Ahojte priatelia, 
pozývame Vás na februárove Piešťanské chvály, kde si budeme spoločne vyprosovat požehnanie, modlit sa a chválit nášho nebeského Otca.

Stretneme sa v jezuitskej kaplnke 3.2 o 15:00
Tešíme sa na Vás.

Spoločenstvo Hebron.

tt chvály 2/2019

04.02.2019 18:30-20:00Pondelok

Miesto konania: Trnava, Jezuitský kostol

Pozývame Vás na ďalšie tt.chvály u jezuitov! 

Téma tohto mesiaca má názov “Držať spolu” a bude ju mať Michal Koricina zo Spoločenstvo Kráľovské mesto. Modlitby chvál bude viesť worship tím pod vedením Mareka Novotného zo Spoločenstva Kanaán. 

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform

Tešíme sa na vás!

Modlitby za uzdravenie

09.02.2019 14:30-19:30Sobota

Miesto konania: Beckov, Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6

V roku 2019 bude naša modlitba poznačená BLAHOSLAVENSTVAMI. Katechizmus Katolíckej Cirkvi v článku 1717 uvádza:

Blahoslavenstvá vykresľujú tvár Ježiša Krista a opisujú jeho lásku; vyjadrujú povolanie veriacich pridružených k sláve jeho umučenia a zmŕtvychvstania; objasňujú charakteristické skutky a postoje kresťanského života; sú paradoxnými prisľúbeniami, ktoré udržiavajú nádej v utrpeniach; zvestujú požehnania a odmeny, ktoré učeníci už tajomným spôsobom dostávajú; začali sa uskutočňovať v živote Panny Márie a všetkých svätých.

Pozývame Vás prežiť s nami čas spoznávania Božej tváre cez “osem blahoslavenstiev”.

Téma stretnutia:  Byť chudobný v srdci – to je svätosť“

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša (o. Juraj Mojžiš)
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka
  • 17:40 – Svedectvá
  • 18:15 – Večer zvelebenia (obnova manželských sľubov – pri príležitosti Národného týždňa manželstva)
  • 19:15 – Záver

– Po sv. omši je možnosť individuálneho stretnutia:
Manželia manželom – rozhovor, modlitby, zdieľanie…
Rozvedení rozvedeným – rozhovor, modlitby, zdieľanie…