Liturgický mesiac


Júl

2. júl Návšteva Panny Márie (sviatok)

 

3. júl Svätého Tomáša, apoštola (sviatok)

5. júl Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)

11. júl Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

15. júl Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17. júl Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

22. júl Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

23. júl Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)

25. júl Svätého Jakuba, apoštola (sviatok)

 

26. júl Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (spomienka)

 

27. júl Svätého Gorazda a spoločníkov (spomienka)

29. júl Svätej Marty (spomienka)

31. júl Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)