Liturgické predmety


Liturgické knihy

MISÁL – Obsahuje všetky modlitby svätej omše. Sú zoradené v poradí jednotlivých častí svätej omše a liturgického roka (prihliadajúc na účelnosť). Kvôli správnej orientácii v misáli je vhodné naštudovať si úvod a príslušné rubriky.

LEKCIONÁR – Obsahuje čítania zo Starého aj Nového zákona a žalmy. Názov pochádza z latinského slova lectio = čítanie. Má šesť dielov, v ktorých sú čítania na jednotlivé liturgické obdobia, slávnosti, sviatky a spomienky.

KNIHA MODLITIEB VERIACICH – Obsahuje prosby na svätú omšu. Prosby veriacich sa nachádzajú aj v zadnej časti misála. V knihe modlitieb veriacich sú však zostavené na rôzne príležitosti.

KANCIONÁL – Obsahuje piesne, ktoré spievame pri bohoslužbách. Názov pochádza z latinského slova cantus = spev.

 

Bohoslužobné predmety

KALICH – Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.

KALICHOVÁ PATÉNA – Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

PURIFIKATÓRIUM – Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

PALA – Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

KORPORÁL – Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.

KALICHOVÉ VÉLUM – Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

MISKA NA HOSTIE – Vkladá sa do nej chlieb (malé hostie), ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

PATÉNA K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU – Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

AMPULKY (konvičky) – Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie:
V = víno, A = voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda).

MANUTERGIUM – LAVABO – Ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji alebo vôbec (purifikatórium ho má mať v strede).

KADIDELNICA – Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na “reťaziach” a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

LOĎKA – Kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).

ASPERGIL – Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa pri iných požehnaniach.

CIBÓRIUM – Veľký kalich s viečkom. Uchovávajú sa v ňom premenené hostie vo svätostánku.

CIBÓRIOVÉ VÉLUM – Ozdobná prikrývka, ktorou sa môže prikryť cibórium vo svätostánku.

MONŠTRANCIA – Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní.

PYXIS (PYXIDA) – Schránka, v ktorej sa uchováva veľká premenená hostia do monštrancie.