Kontakt


Farnosť Gajary

Kontakt:

PhDr. Peter Čižmár, farár

Mobil:      +421 (0) 901 920 699
Telefón:  +421 (0) 34 / 77 97 185
E-mail:    fara.gajary@gmail.com

 

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ GAJARY 

Bankové spojenie: SK52 0200 0000 0043 1668 5251 

SWIFT: SUBASKBX 

 

Poštová adresa:

Hlavná 77
900 61 Gajary

Úradné hodiny:

Vo všedný deň po večernej sv. omši:

utorok až piatok (príjímanie a vybavovanie stránok, odpisy z matrík, pristupovanie ku sviatostiam, zapisovanie úmyslov na sv. omše a pod.)

 

pohľad z úlice

V prípade, že vám stránka nefunguje správne, alebo ste na nej našli nejaké chybné informácie,

kontaktujte nás prosím priamo na mailovej adrese:

fara.gajary@gmail.com