Farské oznamy


Oznamy od 24. februára 2021 

//

                                              Úmysly sv. omší

          
       Sv. omše sa verejne neslávia
        
 Nedeľa                      
        

Liturgický kalendár

28. 02. 2021 VII. NEDEĽA v cezročnom období  

 

Oznamy

 

1. Všeobecne platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok počas trvania pandémie. 

2. Milodary: 

Jaroslava Šusterová 20,- € 

Margita Galicová 25,- € 

rodina Vostálová 50,- € 

rodina †Márie Smoleňovej 500,- €

 

 

V Gajaroch dňa 24. 2. 2021                                        d. o. Peter