Farské oznamy


Oznamy od 3. do 9. mája 2021 

/Úmysly sv. omší/

                                               

 Pondelok  3. 5.    18 hod.  Za †Jozefa Koprnu, pohrebná; 14.45 h. pohrebné obrady
 Utorok   4. 5.   18 hod.  Za †otca Štefana a rodičov z oboch strán 
 Streda  5. 5.   08 hod.  Na úmysel otca arcibiskupa  
 Štvrtok  6. 5.  18 hod.  Na úmysel   
 Piatok  7. 5.   18 hod.  Poďakovanie Pánu Bohu 
 Sobota  8. 5.  13 hod.  Za †Katarínu Štrpkovú, pohrebná; 13.45h. pohr. obrady na cintoríne
     18 hod.  Za †Jána Černého
 Nedeľa 9. 5.  8 hod.    Za †Anastáziu a Jozefa Vlkových                 
     10 hod.  Za farníkov

 

Liturgický kalendár 

 

3. 5. Pondelok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, Sviatok

4. 5. Utorok Sv. Floriána, mučeníka, Ľubovoľná spomienka

9. 5. Nedeľa:    Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Oznamy

 

1. Všeobecne platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok počas trvania pandémie

2. Pri vstupe do kostola je potrené dodržať rozostupy, mať respirátory ako aj dodržiavať ostatné pravidlá 

3. Tento týždeň je prvopiatkový v mesiaci máj, sv. spoveď je ½ hod. pred sv. omšami

4. Dňa 4. 5. je v našej farnosti tradične výročná farská poklona. Vyloženie Najsv. oltárnej sviatosti k celodennej adorácii bude dopoludnia o 10 hod. Poklona bude trvať do začiatku večernej sv. omše. V kostole je pripravené tlačivo, do ktorého je možné sa zapísať k službe pri poklone v hodinových intervaloch vo dvojici, samostatne alebo aj viacerí.

5. Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu dňa 20. 6. 2021 o 10 hod. 

 

 

 

   

V Gajaroch dňa 1. 5. 2021                                        d. o. Peter