Farské oznamy


Oznamy od 13. januára do 19. januára

/KRST pána, Sviatok/

 Utorok 14. 1.  17:00  Za †Karola Ortha a rodičov  
 Streda 15. 1. 17:00  Za †Filipa a Katarínu Haspurňárových a rodičov z oboch strán              
 Štvrtok  16. 1. 08:00  Na úmysel otca arcibiskupa
 Piatok 17. 1.  17:00  Za zdravie a Božiu pomoc
 Sobota 18. 1. 08:00  Za duše v očistci
 Nedeľa 19. 01. 08:00  Na úmysel          
      10:00  Za farníkov

 

Liturgický kalendár

 

13. 1. Pondelok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

17. 1. Piatok Sv. Antona, opáta, Ľubovoľná spomienka 

18. 1. Sobota Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka 

19. 1. Nedeľa: Druhá v období cez rok

 

 

Oznamy 

  1. Rekolakcia kňazov malackého dekanátu je v pondelok 13. 1. o 9 hod. vo františkánskom kostole v Malackách 
  2. Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok pred Veľkonočným obdobím 
  3. Pohrebné obrady pani †Márie Žigrayovej budú v stredu 15. 1. 2020 o 14 hod na cintoríne v Gajaroch (bez sv. omše)   

 

V Gajaroch dňa 14. januára 2020                                                  d. o. Peter