Farské oznamy


Oznamy od 10. augusta – 16. augusta

/19. nedeľa v cezročnom období/

 

            
 Sobota 15. 08 10:00  Za farníkov
 Nedeľa

16. 08. 

08:00  Za †Dušana Ďuriša                
10:00  Za farníkov

Liturgický kalendár

 

10. 08. Pondelok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, Sviatok 

11. 08. Utorok Sv. Kláry, panny, Spomienka   

14. 08.  Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, Spomienka

15. 08. Sobota, NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

16. 08. NEDEĽA 20. nedeľa v cezročnom období 

 

Oznamy 

1.

Zastupuje farnosť Veľké Leváre

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Veľké Leváre

Štefánikova 752

908 73 Veľké Leváre

 

Kontakt na pána farára vo Veľkých Levároch :

vdp. Mgr. Jarosław Kinka

Pevná linka:  034/7794108

e-mail: faravlevare@gmail.com

 

2. V sobotu 15. 8. 2020 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omša je o 10 hod. 

 

 

 

V Gajaroch dňa 9. 8. 2020                                                  d. o. Peter