Cirkevné sviatky


Prikázané sviatky

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – /pohyblivý/
 5. Svätí Peter a Pavol, apoštoli – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

 

Neprikázané sviatky

 1.  Najsvätejšie meno Ježiš – 3. januára
 2. Obetovanie Pána – 2. februára
 3. Sv. Jozef, ženích Panny Márie – 19. marca
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 6. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 7. Najsvätejšie Srdce Ježišovo – /pohyblivý/
 8. Narodenie sv. Jána krstiteľa – 24. júna
 9. Návšteva Panny Márie – 2. júla
10. Svätí Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia – 5. júla
11.  Premenenie Pána – 6. augusta
12. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
13. Povýšenie Svätého kríža – 14. septembra
14. Sedembolestná Panna Mária – 15. septembra
15. Spomienka na všetkých verných zosnulých – 2. novembra
16. Výročie posvätenia Lateránskej Baziliky – 9. novembra
17. Sv. Štefan, prvý mučeník – 26. decembra

 

Pohyblivé sviatky na rok 2018

POPOLCOVÁ STREDA – 6. marca
I. PÔSTNA NEDEĽA – 10. marca
VEĽKÝ PIATOK – 19. apríla
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 21. apríla
CELODENNÁ POKLONA SV. OLTÁRNEJ
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – 30. mája
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – 9. júna
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – 16. juna
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE – 16.. júna
NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV (BOŽIE TELO) – 20. júna
NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO – 28. júna
HODY – POSVÄTENIE CHRÁMU – 25. augusta
BIRMOVKA
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA – 24. novembra
I. ADVENTNÁ NEDEĽA – 1. decembra
SVÄTÁ RODINA – 29. decembra